ISU OK BiH logo

Održana Skupština Saveza klizačkih sportova BiH

Skupstina Savez 2014

Dana 26.05.2014. u Sarajevu je održana Skupština Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine. Na osnovu podnesenog izvještaja za protekli mandat (period 2010-2014.), konstatovano je da su u veoma nepovoljnim uslovima ostvareni rekordni rezultati u razvoju klizačkog sporta tako da danas, između ostalog:

 • Savez je uređen u skladu sa zakonima i ISU pravilima, ima jasno definisanu strukturu, pravila rada i ponašanja (11 pravilnika i poslovnika).
 • Reprezentativci Saveza imaju adekvatnu opremu i dresove te redovno nastupaju na svjetskim i evropskim juniorskim i seniorskim prvenstva, kupovima, grand prixovima i nizu regionalnih prvenstava. Bh. brzoklizači su već tradicionalno prvaci Balkana.
 • U Savezu postoji 8 komisija čiji rukovodioci i članovi su najbolji stručnjaci u svom domenu u našoj zemlji.
 • Savez redovno organizuje domaća takmičenja. Od 2005. se u saradnji sa Klizačkim klubom „Bosna“ tradicionalno održava Otvoreno prvenstvo u brzom i umjetničkom klizanju. Sljedeće godine se planiraju 2 takmičenja pod nazivom Sarajevo Open 2015, a pripremamo se i za EYOF 2017.
 • Ove godine je održano Sarajevo Open 2014 koje je prvo zvanično međunarodno takmičenje u umjetničkom klizanju u Bosni i Hercegovini i u kalendaru Međunarodne klizačke unije  (ISU), na kom je suđeno po novom sistemu suđenja, uz korištenje sudijske opreme u vlasništvu Saveza, na kom je sudio sudija iz Bosne i Hercegovine i na kom su učestvovali klizači sa 3 kontinenta. Za ovo takmičenje smo dobili najviše ocjene prisutnih međunarodnih sudija i zvaničnika.
 • Danas Savez ima jednog ISU i jednog domaćeg sudiju sa planom daljeg povećanja. Nadamo se da ćemo uspjeti da postignemo dogovor oko angažovanja bar jednog vrhunskog trenera koji bi trenirao naše klizače, od najmlađih pa do reprezentativaca, bez obzira na klupsko članstvo.
 • Sjednice Skupštine Saveza se održavaju redovno i na njima se podnose izvještaji o radu UO, ostvarenim rezultatima i ispunjenu plana kao i finansijski izvještaj. Diskutuje se o problemima i definišu novi planovi pripema, nastupa i rada.
 • Strogo se vodi računa da sva prikupljena sredstva budu namjenski utrošena i opravdana. Takođe, tim Saveza je isključivo volonterski kako bi se izbjegli dodatni troškovi.
 • Ogromni napori se ulažu u prikupljanje potrebnih sredstava uprkos aktuelnoj krizi, u čemu je Savez do sada bio veoma uspješan.
 • U upravi Saveza su ravnopravno zastupljene sve nacije, oba pola, vrhunski bh. sportisti, stručnjaci, sponzori i entuzijasti iz oba bh. entiteta. Savez je danas skup dobronamjernih i stručnih ljudi kao  i najboljih bh. sportista koji su zajedničkim snagama ostvarili i ostvaruju sve pomenute rezultate.
 • Osnovan je Savez klizačkih sportova Federacije Bosne i Hercegovine koji je zaokružio strukturu Saveza u skladu za zakonom, čime su stvoreni uslovi za još efikasniju podjelu nadležnosti.
 • Savez je danas ažuran i agilan servis klubovima. Svi upiti i zahtjevi se rješavaju u rekordnom roku.
 • Savez ima odlične odnose i jaku saradnju sa krovnom ISU, Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine (OK BiH), državnim organima, medijima i reprezentativcima. Savez redovno učestvuje na ISU kongresima na kojima je ove godine i predlagač novih pravila ove organizacije. Savez učestvuje u Naprednim kursevima menadžmenta u sportu koju organizuje OK BiH.
 • Savez je u procesu reforme čiji je cilj nova struktura koja može da se nosi sa problemima klizanja kod nas. Ovo je dio većeg procesa reforme sportskih saveza koji smo započeli u saradnji sa OK BiH i nadležnim državnim institucijama.

Pored aktivnosti na razvoju klizačkog sporta, tim Saveza je aktivno učestvovao u akcijama spasavanja i pomoći poplavama ugroženim prostorima Bosne i Hercegovine.

Na Skupštini je izabrano rukovodstvo Saveza u koje su uključeni eminentni stručnjaci i najbolji bh. klizači s ciljem jačanja aktivnosti na razvoju klizačkog sporta. Produžen je mandat generalnog sekretara i komisija s tim što su neke komisije pojačane novim stručnim ljudima.

Novost u organizaciji Saveza je pozicija tehničkog sekretara koja je uvedena u skladu sa najboljim praksama u drugim bh. savezima.

Razmotren je i usvojen plan aktivnosti za sljedeću godinu koji se sastoji iz dva dijela: Pripreme i nastupi reprezentativaca i Podizanje organizacionog nivoa Saveza.

Akcenat u sljedećoj godini će biti nastavak jačanja stručnog kadra Saveza naročito kada su u pitanju nove sudije i treneri u umjetničkom i brzom klizanju.

Skupštini je prezentovan prijedlog kriterija za rangiranje i sticanje statusa reprezentativca.

Stručni tim Saveza je u saradnji sa OK BiH i drugim bh. sportskim savezima definisao viziju Saveza koja će biti osnova za definisanje jasne dugoročne strategije razvoja klizačkog sporta u Bosni i Hercegovini.

Kako bismo ostvarili ovaj cilj, potrebna je hitna promjena odnosa državnih organa i osiguravanje finansijske podrške reprezentativnim selekcijama kao i sigurno i kontinuirano finansiranje sporta, te ulaganje u postojeće i izgradnju novih sportskih objekata.

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo

1