ISU OK BiH logo

Obustava održavanja sportskih treninga za djecu i mlade

Krizni štab FBiH uputio je danas naredbe koje utiču na održavanje takmičenja i treninga. Naredbe 3 i 4 glase:

3. Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obavezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datum ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podaci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH - Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.

4. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Molimo sve članove klubova da se odgovorno pridržavaju ovih pravila.

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo

1