ISU OK BiH logo

Održana redovna Skupština Saveza klizačkih sportova BiH

U srijedu, 04.06.2020. u prostorijama ZOI'84 u Olimpijskoj dvorani  "Juan Antonio Samaranch" održana je redovna Skupština Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine.

Na Skupštini su razmatrani izvještaji za period od 24.06.2019. kada je održana prošla Skupština, kao i planovi za sezonu 2020/2021.

Proteklu sezonu je obilježila pandemija koja je omela održavanje mnogih značajnih takmičenja, kao i dijela priprema bh. klizača.

U organizaciji Saveza klizačkih sportova Bosne i Hercegovine i K.K.K. "Bosna", u februaru je održano je međunarodno takmičenje u brzom klizanju (short track) Alpe Adria Trophy - Sarajevo Open, dok je u saradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine i pod pokroviteljstvom Međunarodnog olimpijskog komiteta, takođe u februaru, održan Tehnički kurs za trenere umjetničkog klizanja. Naši reprezentativci su ostvarili dobre rezultate na međunarodnim takmičenjima koja su održana prije odluka kriznih štabova o zaustavljanju aktivnosti. Ove sezone smo imali predstavnika na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj, dok je Svjetsko prvenstvo otkazano. Trenažni proces je održan zahvaljujući upornosti sportskih radnika i dostupnosti online platformi.

Usvojen je plan nastupa naših reprezentativaca za sezonu 2020/2021 sa pripremama i kampovima. Plan je pripremljen na osnovu kalendara koje su pripremili koordinatori za brzo i umjetničko klizanje i predstavljaju kompromis između idealnog i mogućeg. U sljedećoj sezoni, zbog posljedica pandemije, upitno je održavanje redovnih takmičenja Sarajevo Open 2021 (umjetničko klizanje) i Alpe Adria Trophy - Sarajevo Open 2021 (brzo klizanje).

Koordinator za umjetničko klizanje je objasnio obaveze u skladu sa novim i ažuriranim dokumentima Saveza: Pravilnikom o sticanju zvanja službenih lica za suđenje u umetničkom klizanju, Pravilnik o stručnom ospsobljavanju trenera u umjetničkom klizanju, Pravilnik o licenciranju trenera u umjetničkom klizanju, Smjernice/instrukcije za planiranje odlazaka na takmičenja, te Pravilnik o formiranju rang liste sa izmjenama I dopunama iz novembra 2019.

Akcenat u prošloj sezoni je bio uređivanje stanja u klubovima i jačanje njihovih aktivnosti. U sezoni 2020/2021 planirana je reforma Saveza na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i vertikalno uvezivanje sistema kako bismo osigurali bolju komunikaciju, osnažili i ohrabrili sportske radnike i stimulisali transparentniji rad na svim nivoima.

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo

1