Obustava održavanja sportskih treninga za djecu i mlade

11 March 2020

Krizni štab FBiH uputio je danas naredbe koje utiču na održavanje takmičenja i treninga. Naredbe 3 i 4 glase:

3. Nalaže se svim sportskim savezima sa sjedištem u Federaciji BiH da u slučaju organiziranja međunarodnih takmičenja na teritoriji Federacije BiH, bez publike, u narednih 15 dana, računajući od dana donošenja ove naredbe, obavezno Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva tri dana prije dolaska dostave podatke o takmičarima i ostalim osobama koje dolaze u Federaciju BiH, naznače vrste prijevoza, mjesta i datum ulaska u Federaciju BiH, dužinu boravka u Federaciji BiH, kao i mjesta boravka u Federaciji BiH, s preciznom rutom kretanja u Federaciji BiH. Primljeni podaci će se distribuirati Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - Sektoru federalne granične sanitarne inspekcije i putem Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH - Graničnoj policiji radi nadležnog postupanja.

4. Nalaže se kantonalnim kriznim štabovima da shodno procjeni epidemiološke situacije na području kantona obustave održavanja sportskih treninga za djecu i mlade, u trajanju od 15 dana, te da o donesenoj naredbi odmah izvijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva.

Molimo sve članove klubova da se odgovorno pridržavaju ovih pravila.

Kontakt

  • Adresa: Alipašina bb
  • 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
  • Fax: +387 33 276 135
  • Email: info@ksbih-ba
  • ID broj: 4200895980009
  • TRN: 1990490076189085
  • SPARKASSE BANK dd

ČLANSTVO

ISU Logo Landscape white     OK BIH logo white

POKROVITELJI - SPONZORI - PRIJATELJI SAVEZA

zoilogo 02 02            Bosnia and Herzegovina           Bosnia and Herzegovina            1          Micro logo

 

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…