ISU OK BiH logo

Dokumenti Saveza klizačkih sportova BiH

DOKUMENTI / PRAVILNICI SAVEZA KLIZAČKIH SPORTOVA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Registracioni pravilnik SKS BiH

Takmičarski pravilnik SKSBiH

Disciplinski pravilnik

Registracioni pravilnik SKS FBiH

Poslovnik o radu Skupštine

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Pravilnik o kriterijima raspodjele finansijskih sredstava

Pravilnik o formiranju rang liste (ažurirano - novembar 2019. godine)

Smjernice/instrukcije za planiranje odlazaka na takmičenja

Pravilnik ponašanja i etički kodeks za službena lica (sudija, referee, tehnički specijalist, data/replay operator) u Savezu klizačkih sportova Bosne i Hercegovine

Pravila ponašanja za klizače

Pravila ponašanja za roditelje

Pravila ponašanja za trener

ISU Pravila ponašanja na društvenim mrežama

MOLBA ZA ODOBRAVANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI

IZ BUDŽETA SAVEZA KLIZAČKIH SPORTOVA  BOSNE I HERCEGOVINE

word       icono pdf

 

 


mcp     fmks     ks      LogoSector lat5   ZOILogo