Registracija takmičara za sezonu 2022/2023

U skladu sa članom 8. Registracionog pravilnika Saveza klizačkih sportova Federacije BiH klubovi su dužni dostaviti zahtjeve za produženje registracije takmičara, odnosno za registraciju novih takmičara, kao i ljekarska uvjerenja do 01. 07. 2022. godine. 

DRŽAVNO PRVENSTVO BIH U UMJETNIČKOM I BRZOM KLIZANJU

Zagreb, 14. i 15. maja 2022.