Bivši takmičari i reprezentativci

UMJETNIČKO KLIZANJE

Naida AKŠAMIJA, Nina BATES, Tea BARBIĆ, Amel BUREKOVIĆ, Kanita ČOPRA, Tara GLIHA, Naida KISO, Neira KISO,  Tamara LUKIĆ, Damjan OSTOJIĆ, Azra SINANOVIĆ, Alma ŠEHIĆ, Lejla ŠEHIĆ, Arijana TIRAK, Alisha HAWKESWOOD, Umihana ŠEHBAJRAKTAREVIĆ

BRZO KLIZANJE – SHORT TRACK

Lamija AVDIĆ, Adna BABAIĆ, Ademir BABAIĆ, Kerim BALIĆ, Nihad BAŠIĆ, Aida BRANKOVIĆ, Mirza KARIĆ, Amir LIGATA, Nerma LIGATA, Mirza LJUBOVIĆ, Ensar OMERHODŽIĆ, Fatima OMERHODŽIĆ, Asmir SELIMBEGOVIĆ, Samra SELIMBEGOVIĆ, Dino SOFIĆ, Sumejja ZAJIMOVIĆ, Mak KRSTIĆ