Uprava Saveza klizačkih sportova BiH

Zikrija Đonko, predsjednik Saveza

Vladimir Kezunović, generalni sekrear

Elvis Husedžinović, potpredsjednik Saveza

Milan Lovrić, potpredsjednik Saveza

Eldin Hodžić, član Upravnog odbora

Nihad Bašić, član Upravnog odbora

Radomir Kezunović, predsjednik Skupštine

Sabina Husedžinović, direktor takmičenja

Karlo Požgajčić, predsjednik trenerske komisije – umjetničko klizanje

Komisije

TAKMIČARSKO-TEHNIČKA KOMISIJA:

a) Umjetničko klizanje

Sabina Husedžinović

Jasmina Uzunović

b) Brzo klizanje

Senad Omeragić

Pavle Krstić

SUDIJSKA KOMISIJA:

Naida Kiso

Arijana Tirak

ANTI-DOPING KOMISIJA:

Vladimir Kezunović

Eldin Hodžić

Minel Bakal

REGISTRACIONA KOMISIJA:

Eldin Hodžić, rukovodilac

Vladimir Kezunović, zamjenik

TRENERSKA KOMISIJA:

a) Umjetničko klizanje

Karlo Požgajčić

Neira Kiso

Tamara Lukić

b) Brzo klizanje

Nihad Bašić

Samra Selimbegović

Mak Krstić

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

Mirza Ljubović, rukovodilac

Demir Hašimbegović

POSEBNA KOMISIJA ZA BRZO KLIZANJE:

Nihad Bašić

Senad Omeragić

Kerim Balić

POSEBNA KOMISIJA ZA UMJETNIČKO KLIZANJE:

Elvis Husedžinović

Karlo Požgajčić

Sudije / Tehničko osoblje

Amel Bureković, nacionalni sudija

Naida Kiso, nacionalni sudija

Neira Kiso, nacionalni sudija

Belma Trajkov, nacionalni sudija

Tara Michelle Gliha, nacionalni sudija

Tamara Lukić, nacionalni sudija

Arijana Tirak, tehnički specijalista

Mirza Ljubović, data operater

Haris Čehić, data operater